Japanese Proteomics Society

HOME > JHUPO Organizational Structure

JHUPO Organizational Structure

General Council Members

Chairman

Tadashi Yamamoto / Niigata Univ.

Vice Chairman

Takeshi Tomonaga / National Institute of Biomedical Innovation

Council Members

Norie Araki / Kumamoto Univ.
Yasushi Ishihama / Kyoto Univ.
Toshiaki Isobe / Tokyo Metropolitan Univ.
Tomohiro Kato / St. Marianna Univ. School of Medicine
Eiji Kinoshita / Hiroshima Univ.
Yoshio Kodera / Kitasato Univ.
Shoichi Kobayashi / Shimadzu Corp.
Tadashi Kondo / National Cancer Center
Yoichi Sakakibara / Miyazaki Univ.
Toshifumi Takao / Osaka Univ.
Toshifusa Toda / Yokohama City Univ.
Kazuyuki Nakamura / Yamaguchi Univ.
Hisashi Narimatsu / AIST
Fumio Nomura / Chiba Univ.
Seisuke Hattori / Kitasato Univ.
Hisashi Hirano / Yokohama City Univ.
Tetsushi Yamada / National Cancer Center
Yoshinao Wada / Osaka Medical Center for Maternal and Child Health

Designate Council Members

Kazuyasu Sakaguchi / Hokkaido Univ.
Nobuhiro Takahashi / Tokyo Univ. of Agriculture & Technology
Kei-ichi Nakayama / Kyushu Univ.
Toshiaki Mitsui / Niigata Univ.
Hiroyuki Yokota / Astellas Pharma Inc.

Secretary General

Yasushi Ishihama / Kyoto Univ.

Inspector

Kuniko Akama / Chiba Univ.
Masamichi Oishi / Kitasato Univ.